Störst på värk & feber sedan 1958

Nyheter

Därför har Alvedon varit störst på värk & feber i Sverige sedan 1958

Alvedon lanserades i Sverige redan 1958 och har sedan dess varit marknadsledare. Det är inte av en slump. Vi arbetar hela tiden med att utveckla oss och ligga i framkant, både när det gäller våra produkter, men också hur vi tar ansvar för rätt användning av smärtstillande läkemedel och vår gemensamma miljö. 

Paracetamol är den mest använda substansen i Sverige

Inom den svenska sjukvården är paracetamol den vanligaste läkemedelssubstansen för smärtlindring och febernedsättning. Alvedon innehåller paracetamol och har använts sedan 1958 och kan användas vid flera olika typer av lindrig smärta.

Alvedon är skonsam mot magen och kan därför användas om du har känslig mage eller till och med magsår.1

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder läkemedel. När du är gravid, bör du begränsa din konsumtion av läkemedel när det är möjligt men om du måste ta smärtstillande läkemedel kan Alvedon användas tillfälligt även om du är gravid eller ammar ditt barn. Du ska alltid använda lägsta möjliga dos.

Vid användning i enlighet med bipacksedeln, är paracetamol lämplig för de flesta människor, inklusive spädbarn med en vikt från 5 kg och uppåt, och äldre. Paracetamol är med på samtliga rekommendationslistor för akut smärta på landstingen i Sverige.2

Ett brett sortimentet och många format för just ditt behov

Nästan alla kan använda Alvedon oavsett ålder (från ca 3 månader), men att ta en tablett passar inte alla och kan till och med vara svårt för en del. Alvedon och vårt breda sortimente gör det lätt att finna rätt produkt för situationen.

För barn

Paracetamol är den enda smärtstillande receptfria substansen som kan användas för barn från redan från 5kg (ca 3 månaders ålder) För barn är det väldigt individuellt vad som passar, både när det gäller smak och hur man vill ta sitt läkemedel. Därför har vi ett stort urval av produkter och format för barn. T.ex. flytande Alvedon för barn från redan 5kg (ca 3 månaders ålder) med en smak av skogsbär eller Munsönderfallande 250mg tabletter med smak av jordgubbe från 15kg (ca 3 års ålder).

Om du har svårigheter med att använda tabletter

Om du har svårigheter med att svälja tabletter har vi t.ex. munsönderfallande tabletter som smälter i munnen eller brustabletter som du löser upp i ett vattenglas och dricker. Munsönderfallande tabletter är också utmärka att ha med sig när man reser och inte har tillgång till färskt vatten. 

Alvedon stolpiller är lämpliga för de som har svårt att svälja tabletter eller ogillar flytande Alvedon, t. ex. om man besväras av illamående och kräkningar. Stolpiller finns i 3 olika styrkor för att passa barn i olika åldrar.

Alla våra tabletter är filmdragerade, dvs. har ett glatt hölje på utsidan, vilket gör det enklare att svälja tabletterna. Alvedon 500mg filmdragerad tablett har också en brytskåra för att man ska kunna dosera korrekt och ta en halv tablett när det behövs.

Om du behöver snabb smärtlindring

Ibland behövs snabb smärtlindring och för de tillfällena har vi tagit fram Alvedon Novum som börjar verka redan inom 15-20 min. Alvedon Novum skall du dock inte använda om du är under 12 år eller om du har ordinerats saltfattig kost.

Ansvarstagande för korrekt användning av Alvedons produkter samt initiativ för ett hållbart samhälle

Alvedon driver ett sunt förhållningssätt till läkemedel

Vi vet att vissa riskgrupper har ett osunt förhållningssätt till läkemedel. Vi som marknadsledare vill förändra detta med hjälp av några konkreta initiativ. Ett exempel är Föräldraguiden. Den har tagits fram för att underlätta dialogen med ungdomar kring hanteringen av receptfria smärtstillande läkemedel och motverka att smärtstillande medicin lämnas ut och används reflexmässigt. Tanken är att ni tillsammans med ungdomarna kan sätta upp enkla regler för användning och hantering av smärtstillande medicin – både i och utanför hemmet – och på så sätt öka tryggheten både för ditt barn och dig själv. Föräldraguiden delas normalt ut av skolhälsovården, men kan även laddas ned här.

Ladda ner Föräldraguiden här:

Öka kunskapen om förkylning för att minska användningen av antibiotika

Varje år drabbas 9 av 10 svenskar av minst en förkylning.3 Förkylning orsakas av ett virus. När man väl blivit förkyld så är det bara att vänta ut viruset, det man kan göra är att lindra symtomen på förkylningen. Men detta känner inte alla till. Detta vill vi på Alvedon, tillsammans med Sveriges Apoteksförening, sprida genom en folkbildningskampanj under 2017. Ett viktigt budskap i kampanjen är att sprida kunskapen om antibiotikaresistens. Trots att antibiotika är verkningslöst mot de flesta virusinfektioner så ökar förskrivningen betydligt under den svenska förkylningsperioden. Antibiotika ska användas varsamt, annars finns risk för att bakterier blir resistenta, patienter får onödiga biverkningar, samt att antibiotika inte har någon verkan när det verkligen behövs. Något som kan ha förödande konsekvenser för enskilda människor och samhället i stort.

Läs vidare om initiativet här:

Rätt behandling för rätt typ av smärta

Genom att öka den generella kunskapen om receptfria läkemedel tror vi på Alvedon att vi kan få en mycket mer effektiv behandling för svenskar med tillfällig värk. Ett av alla initiativ vi gör är att tillsammans med dagligvarubutiker samt apotek att utforma en bättre kommunikation i butikshyllan för att förklara vilka receptfria läkemedel man bör använda beroende på vilken typ av värk eller besvär man lider av.  

Omtanke om miljön

Vi arbetar kontinuerligt med att minska Alvedons påverkan på miljön. Som ett led i detta har vi sedan ett antal år tillbaka bytt ut våra tablettkartor på våra receptfria förpackningar mot en miljövänlig plast som är helt återvinningsbar. Genom att slopa aluminiumet förhindrar GSK att 4060 kilo aluminium per år läggs till Sveriges hushållsopor. Arean av detta motsvarar tio och en halv fotbollsplan/år ca 74 400 m².4

GSK, som tillverkar Alvedon, är också ett läkemedelsföretag som ligger i framkant när det gäller miljöarbete. Förutom förpackningsmaterial arbetar vi också med energiförbrukning och rening i fabriker.

Läs mer om GSKs globala miljöarbete här:

Alvedon 500 mg brus-, munsönderfallande tabletter, 250 mg munsönderfallande tabletter, 24 mg/ml oral lösning, 60/125/250/500 mg suppositorier, Alvedon Novum 500 mg tabletter (paracetamol). Receptfria läkemedel. Verksamma mot värk och feber. Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada. Alvedon Novum, Alvedon brustabletter är ej lämpliga för personer som ordinerats saltfattig kost. Använd inte Alvedon till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat. Läs alltid bipacksedeln noga. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tel. 020-10 05 79. CHSE/CHALV/xxxx/17, februari 2017.

1Läs alltid bipacksedeln för att ta del av informationen om biverkningar, varningstexter samt interaktioner med andra läkemedel

2Sammanställningen av samtliga landstings rekommendationslistor gjordes 2017-02-02

3Förkylningsrapporten -  https://www.novus.se/media/31681/f_rkylningsrapporten.pdf samt ”NORM brand tracker Alvedon 2016”

4GSK interna data