INFORMATION OM FÖRSJÄLJNING I DAGLIGVARUHANDELN

Förändringar i sortiment

INFORMATION OM FÖRSÄLJNING PÅ APOTEK OCH I DAGLIGVARUHANDELN

Alvedon®  500 mg tabletter och Alvedon Novum® enbart på apotek

Inga förändringar i Alvedons säkerhets- och biverkansprofil

Alvedon innehåller paracetamol, som är smärtlindrande och febernedsättande. Läkemedelsverket har beslutat att paracetamol i tablettform 500 mg enbart får säljas på apotek. Det innebär att från 1 november 2015 får paracetamoltabletter som ska sväljas hela inte längre säljas i dagligvaruhandeln. Detta beslut togs som reaktion på ett ökande antal medvetna paracetamolförgiftningar.

Beslutet i sig påverkar endast Alvedon, tabletter 500 mg och Alvedon Novum, tabletter 500 mg. Alla andra Alvedonprodukter kommer även fortsatt finnas till försäljning i dagligvaruhandeln eftersom Läkemedelsverkets beslut inte innefattar brustabletter, munsönderfallande tabletter, oral lösning och suppositorier (stolpiller). Alvedon 500 mg och Alvedon Novum 500 mg kommer fortfarande att finnas tillgängliga som receptfria produkter hos apoteken.

Inga förändringar har gjorts i Alvedons säkerhets- och biverkansprofil. Bruksanvisningarna förblir helt oförändrade.

Vänligen se Läkemedelsverket för mer information: https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2015/Forsaljning-av-paracetamol-i-tablettform-i-detaljhandeln-upphor-1-november/