Säkerhet

Alvedon för barn

Säkerhet

Denna produkt innehåller paracetamol. Om du använder andra smärtstillande medel som innehåller paracetamol ska du inte använda Alvedon utan att först tala med läkare eller apotekspersonal. Paracetamol är en vanlig ingrediens i läkemedel för att behandla tillfällig smärta, feber samt förkylnings- och influensasymtom.

Rådgör med läkare innan du använder Alvedon on du har en lever- eller njursjukdom.
Ta aldrig mer Alvedon än vad som står under doseringsanvisningen eller vad din läkare har ordinerat. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Läs alltid bipacksedeln noga.

Använd inte Alvedon om du är allergisk (överkänslig) mot paracetamol eller mot något av övriga innehållsämnen i Alvedon. Kontakta behandlande läkare om du tar mer än 1 g paracetamol per dygn 5 dagar i följd, om du tar warfarin eller liknande medel (blodförtunnande medel).