Close
Close

Alvedon Novum 500 mg tablett

Close

Alvedon 500 mg tablett

Close

Alvedon 500 mg brustablett

Close

Alvedon 500 mg munsönderfallande tablett

Close

Alvedon 500 mg suppositorium

Close

Alvedon 1 g suppositorium

Close

Alvedon oral lösning 24 mg/m

Close

Alvedon suppositorium 60 mg (Barn 5-10kg)

Close

Alvedon suppositorium 125 mg (Barn 10-15kg)

Close

Alvedon suppositorium 250 mg (Barn 15-25kg)

Close

Alvedon munsönderfallande tablett 250 mg

 • Produkt
 • Formatera
 • Ålder
 • nyckelfunktioner
 • ingredienser
Close

Alvedon Novum 500 mg tablett

 • Filmdragerade tabletter
 • 12+ år
 • Snabb smärtlindring
 • Den aktiva substansen är paracetamol, 500 mg
Close

Alvedon 500 mg tablett

 • Filmdragerad tablett
 • 12+ år
 • Snäll mot magen
 • Den aktiva substansen är paracetamol 500 mg
Close

Alvedon 500 mg brustablett

 • Brustablett
 • 12+ år
 • Med smak av citrus
 • Den aktiva substansen är paracetamol 500 mg
Close

Alvedon 500 mg munsönderfallande tablett

 • Munsönderfallande tablett (sugtablett)
 • 12+ år
 • För dig som har svårt att svälja tebletter
 • Den aktiva substansen är paracetamol 500 mg
Close

Alvedon 500 mg suppositorium

 • Suppositorium (stolpiller)
 • 12+ år
 • Bra för dig som är magsjuk
 • Den aktiva substansen är: paracetamol 500 mg samt hårdfett
Close

Alvedon 1 g suppositorium

 • Suppositorium (stolpiller)
 • 12+ år
 • Bra för dig som är magsjuk
 • Den aktiva substansen är: paracetamol 1 g samt hårdfett
Close

Alvedon oral lösning 24 mg/m

 • Oral lösning (flytande)
 • 0-1, 1-5, 5-12 years
 • För barn i alla åldrar från 3 månader
 • 1 ml oral lösning innehåller paracetamol 24 mg
Close

Alvedon suppositorium 60 mg (Barn 5-10kg)

 • Suppositorium (stolpiller)
 • 0-1 years
 • För barn mellan 3-12 månader
 • Den aktiva substansen är: paracetamol 60 mg samt hårdfett
Close

Alvedon suppositorium 125 mg (Barn 10-15kg)

 • Suppositorium (stolpiller)
 • 1-5 years
 • För barn mellan 1-3 år
 • Den aktiva substansen är: paracetamol 125 mg samt hårdfett
Close

Alvedon suppositorium 250 mg (Barn 15-25kg)

 • Suppositorium (stolpiller)
 • 5-12 years
 • För barn mellan 3-7 år
 • Den aktiva substansen är: paracetamol 250 mg samt hårdfett
Close

Alvedon munsönderfallande tablett 250 mg

 • Munsönderfallande tablett (sugtablett)
 • 5-12 years
 • För barn mellan 3-12 år som har svårt att svälja en tablett
 • Den aktiva substansen är paracetamol 250 mg

Frågor & Svar

Användning

Q

up-arrow

Vad menas med att Alvedon-tabletten är filmdragerad?

Filmdragering innebär att tabletterna försetts med ett hölje som blir halt i kontakt med saliv, vilket gör att de blir lättare att svälja.

A

Q

up-arrow

Vad rekommenderas om man har svårt att svälja?

Vid illamående, eller om man har svårt att svälja av annan anledning, är Alvedon suppositorier (stolpiller) ett bra alternativ. Suppositorierna finns i 500 mg för vuxna och barn över 40 kg och för barn i tre olika styrkor; 60 mg, 125 mg och 250 mg. Man kan även prova munsönderfallande tabletter som finns i 500 mg för vuxna och 250 mg för barn, 500 mg brustabletter för vuxna eller 24 mg/ml oral lösning för barn.

A

Q

up-arrow

Hur ska man föra in en suppositorie (stolpiller)?

Om man för in stolpillret med den platta änden först minimeras risken för att den glider ut igen.

A

Q

up-arrow

Kan man använda vanliga Alvedon-tabletter i rumpan istället för stolpiller?

Nej, det kan man inte. Stolpiller innehåller ett fett som smälter vid kroppstemperatur och på så vis gör att paracetamol tas upp. Vanliga tabletter smälter inte vid kroppstemperatur utan är konstruerade för att lösas upp i magsäcken av magsyran. Följ alltid anvisningarna i bipacksedeln.

A

Q

up-arrow

Kan man blanda Alvedon med andra värktabletter?

Om man använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska man inte använda Alvedon utan att först tala med läkare eller apotekspersonal. Detta för att undvika att ta en för hög dos av läkemedlet. Blanda inte heller olika smärtstillande medel utan att rådgöra med läkare eller apotek.

A

Q

up-arrow

Kan man blanda Alvedon med penicillin?

Det finns olika former av antibiotika, men i regel går det bra. Om du läser bipacksedeln noga så står det där vilka mediciner som inte passar ihop.

A

Q

up-arrow

Är det farligt att ta Alvedon samtidigt med andra mediciner?

Ta som regel att alltid fråga apotekspersonalen när du hämtar ut din medicin. I bipacksedeln som ligger i förpackningen står det vilka mediciner som inte passar ihop. Alvedon interagerar bara med ett fåtal andra läkemedel, men det är bra att veta vilka dessa är.

A

Q

up-arrow

Är det farligt att ge barn ibuprofen och Alvedon samtidigt?

Om man ger två mediciner samtidigt ökar risken för biverkningar. Kontrollera först att du gett rätt dos av Alvedon. Har du redan gett maximalt tillåten dos och ditt barn fortfarande inte är bättre, kontakta alltid sjukvården för råd. Kanske har ditt barn drabbats av något allvarligt som inte bör behandlas med egenvård?

A

Q

up-arrow

Kan man träna med Alvedon i kroppen?

Det beror nog mer på varför man har tagit Alvedon än att man har tagit Alvedon om det är lämpligt att träna eller inte.

A

Q

up-arrow

Hur ska Alvedon oral (flytande) lösning förvaras?

Den kan förvaras både i rumstemperatur och i kylskåp.

A

Effekt & Dosering

Q

up-arrow

Hur kommer det sig att Alvedon Novum verkar snabbare än vanliga Alvedon?

Alvedon Novum innehåller natriumvätekarbonat som gör att den löses upp snabbare i magsäcken och därefter kan absorberas snabbare i tunntarmen, där det huvudsakliga upptaget av paracetamol sker. Därför ger Alvedon Novum en snabb smärtlindring på endast 15-20 minuter.

A

Q

up-arrow

Varför finns vanliga Alvedon om Alvedon Novum börjar verka snabbare?

Eftersom Alvedon Novum innehåller natriumvätekarbonat ska personer som ordinerats saltfattig kost undvika dessa. Därför finns vanliga Alvedon som ett alternativ.

A

Q

up-arrow

Hur många dagar i rad kan man ta rekommenderad maxdos av Alvedon?

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

A

Q

up-arrow

Om man tar Alvedon under en längre tid, minskar effekten då och behöver man öka doseringen?

Du ska alltid kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Att ta mer Alvedon än vad läkaren rekommenderat eller än vad som står på förpackningen kan ge mycket allvarliga leverskador. Följ alltid anvisningarna på bipacksedeln eller det läkaren ordinerat.

A

Q

up-arrow

Hur kan man undvika att överdosera Alvedon?

Läs alltid noga doseringsanvisningen som står på bipackseldeln eller enligt www.fass.se.

A

Q

up-arrow

Hur lång tid har Alvedon smärtstillande effekt?

Effekten av smärtlindring med Alvedon varar normalt 4-5 timmar.

A

Q

up-arrow

Kan man ge Alvedon till ett barn som har ont i magen?

Nej, akut magsmärt kan vara tecken på allvarlig sjukdom och då ska läkare uppsökas.

A

Q

up-arrow

Hur ska man veta hur mycket Alvedon man ska ge sitt barn?

Se bipacksedeln eller rådfråga läkare /apotekspersonal.

A

Q

up-arrow

Kan man dela Alvedon 500 mg brustabletter eller suppositorier för att få en halv dos (250 mg)?

Vi rekommenderar inte att brustabletten delas för att ge dosen 250 mg eftersom den saknar brytskåra. Inte heller en suppositorie ska delas. Använd istället Alvedon munsönderfallande tablett 250 mg, suppositorier 250 mg eller dela en filmdragerad tablett 500 mg (som har brytskåra) för att ge dosen 250 mg Alvedon. Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada. Läs alltid bipacksedeln noga.

A