Kvinna sitter med bebis på säng

Alvedon – lindrar vid tillfällig smärta och feber

Alvedon har lindrat värk och feber sedan 1958 och Alvedon innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande. Alvedon är skonsamt mot magen och kan därför användas om du har känslig mage eller till och med magsår.

Kvinna med blå tröja framför ett fält

Smärtrapporten

Många försöker ignorera sin smärta, eller härda ut. Faktum är att vi i Sverige är sämst i Europa på att behandla vår smärta.1 På Alvedon söker vi förståelse för hur människor tänker kring smärta och värk. Därför genomför vi undersökningar och fördjupar oss i aktuell forskning kring smärta. Det har vi samlat i Snacka om Smärta, en rapport om svenska befolkningens syn på och upplevelse av smärta och värk 2021.

Ta del av hela rapporten här

Ett folk som härdar ut

Kanske är det en blandning av den svenska jantementaliteten och vårt något karga klimat som gjort oss till ett folk som håller tyst och håller ut. Faktum är att hela 33 procent anser att svensken ser på smärta och värk som en naturlig del av livet. Vi tycker att det är hög tid att ändra på det, och har därför undersökt varför vi inte lindrar vår smärta och hur det påverkar oss i vardagen.

Snacka om smärta - Dags att bryta smärtstigmat

Trots att en stor andel av den svenska befolkningen upplever smärta i vardagen är det få som lyfter det med sina nära och kära. En anledning till det kan vara att hela 28 procent upplever att man ses som svag om man pratar om smärta, vilket gör att vi istället behåller det onda inom oss.1 Men hur har det egentligen blivit så här, och vad kan vi göra för att bryta stigmat?

Kom närmare – närhetens smärtlindrande effekter

Smärta och värk påverkar inte bara vårt eget välmående, utan går även ut över våra relationer. Hela 35 procent upplever till exempel att ens egen smärta har en negativ påverkan på ens partner.1 Som tur är finns det en effektiv lindring. Genom att komma närmare varandra – både socialt och kroppsligt – kan vi inte bara bygga våra relationer, utan även lindra vår egen smärta.

Fritid – Helande fritidsvanor

Smärtan tar tyvärr inte ledigt när vi gör det, utan går ut över vår fritid. Idag upplever hela 36 procent att deras smärta har en negativ påverkan på deras fritidsintressen. Samtidigt visar det sig att många av de saker vi ägnar oss åt på vår fritid är aktiviteter som forskning visar har smärtlindrande effekter.1

Arbetsvardag – lyssna på kroppen, unna dig en paus

Idag upplever många att deras smärta och värk går ut över deras arbetsprestationer och relationer. Till exempel svarar 22 procent att deras karriär påverkas negativt av smärta och värk.1 Genom att bli bättre på att lyssna på vår kropp och unna oss att vila kan vi minska vår smärta och värk, och öka vår prestation.

Ta del av hela rapporten här

Alvedon om du är gravid eller ammar

Om så är nödvändigt kan Alvedon användas under graviditet. Använd alltid lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använd den under kortast möjliga tid. Paracetamol passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Alvedon under amning.

Äldre kvinna håller om axel med muskelsmärta
Tre vänner sitter på en klippa vid vatten

Alvedon för barn

Alvedon kan ges till små barn som väger minst 5 kilo (ca 3 månader) och kan köpas receptfritt i olika styrkor och format som suppositorier (stolpiller), oral lösning (flytande form) och munsönderfallande tabletter (smälttabletter).
Alvedon doseras enkelt efter kroppsvikt. Läs alltid bipacksedeln före användning. Använd inte Alvedon till barn under 12 år i mer än två dygn om läkare inte förskrivit annat.

Hållbarhet

Våra intentioner är att kunna hjälpa dig och din familj i generationer framåt. För att det ska kunna ske har vi ett ansvar att inte påverka vår planet mer än nödvändigt. Därför arbetar Haleon för att produkter som Alvedon ska ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi har redan kommit en bra bit på vägen och vår ambition är att bli ännu bättre. Här kommer ett par exempel på hur vi tar vårt ansvar.

Övergripande miljömål till 2030

  • Haleon ska vara klimatneutrala
  • Haleon ska ge tillbaka mer än vi tar ut gällande naturresurser.2

Förpackningar

Ett av de viktigaste målen på FNs agenda för hållbar utveckling är att minska skövlingen av skog.3 För att minska miljöpåverkan har vi bytt ut alla våra pappersförpackningar till återvunnet material, på så sätt blir påverkan på naturen och koldioxidutsläppen mindre.4 Vi har även tagit bort aluminiumfilmen från våra tablettkartor. Aluminiumen har blivit ersatt av ett plastmaterial som går utmärkt att återvinna när kartan är helt tom. Med återvinning av pappkartonger och plastförpackningar kan vi tillsammans bli mer cirkulära.

Produktion

Alvedon-tabletterna tillverkas på Irland. Fabriken i Dungarvan har gjort en stark insats för att bli mer miljövänliga. De har minskat såväl vattenanvändning som energiförbrukning ordentligt de senaste åren. Nästa steg är att bli koldioxidneutrala genom att producera och använda energi från förnybara källor.

Klok användning och återlämning

Smärtstillande läkemedel ska endast användas vid behov och det är viktigt att alltid följa anvisningarna på och i förpackningen. För miljöns skull och för allas hälsa, återlämna alltid gamla eller oanvända läkemedel till ett apotek.

Säkerhetsinformation

Alvedon är smärtlindrande och febernedsättande läkemedel med paracetamol. Produkter: Alvedon 500 mg filmdragerad tablett; Alvedon Novum 500 mg filmdragerad tablett; Alvedon 250 mg och 500 mg munsönderfallande tablett; Alvedon 500 mg brustablett; Alvedon 24 mg/ml oral lösning; Alvedon 24 mg/ml oral suspension; Alvedon 60 mg, 125 mg, 250 mg och 500 mg suppositorier.

Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada. Läkare ska kontaktas om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Använd inte Alvedon till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat. Alvedon brustabletter och är inte lämplig för personer som ordinerats saltfattig kost. Läs bipacksedeln noga.

Genom att klicka på länk(ar), kommer du till en extern webbsida, som inte är kontrollerad av Haleon. Haleon ansvarar inte för innehåller på någon extern länk. Om du inte önskar lämna webbplatsen, klicka inte på länk(arna).

Haleon Denmark ApS, 020-10 05 79.

Varumärken ägs av eller licensieras till Haleon. ©2023 Haleon- koncernen eller dess licensgivare. Promotion nr. NP-SE-ALV-23-00002. 07/2023

Köp Alvedon här

Alvedon är ett receptfritt läkemedel mot tillfällig smärta och feber. Det säljs receptfritt på apotek och via apoteksombud. Du kan även beställa Alvedon direkt över nätet.  Välj på oral lösning, suppositorer, tabletter och munsönderfallande tabletter.

Köp här

Referenser

1 Snacka om Smärta, konsumentundersökning I Sverige, United Minds April 2021
2 Environment - our new approach | Haleon
3 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
4 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Klimatneutralt-Sverige/Skogen/

Related articles