Vanliga frågor och svar om Alvedon

Har du frågor och funderingar om hur och när du kan använda Alvedon? Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring dosering och effekt av Alvedon, olika format, hur du ska använda produkten och mycket mer.

FAQ filter

 • Användning
 • Dosering och effekt
 • Olika format av Alvedon
 • Att kombinera Alvedon med andra läkemedel

Användning

Här hittar du generella frågor kring hur Alvedon fungerar, vad produkten innehåller och rekommendationer kring hur du ska använda den.

 • När kan jag använda Alvedon?

  Alvedon innehåller paracetamol och används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t.ex. feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor och muskel- och ledvärk. Läs mer om Alvedon här.

 • Hur fungerar Alvedon?

  Alvedon innehåller den aktiva substansen paracetamol som är både febernedsättande och lindrar smärta. När du tar läkemedlet tas paracetamol upp av blodet via slemhinnor i magen, tunntarmen eller munhålan.

 • Vad innehåller Alvedon?

  Den verksamma substansen i Alvedon är paracetamol och produkten finns tillgänglig i olika styrkor och format för barn och vuxna. Läs bipacksedeln eller på fass.se för mer information om produktens innehåll. Läs alltid bipacksedeln innan använding av produkten. Vid ytterligare frågor kontakta ditt lokala apotek för råd.

 • Kan man ge Alvedon till ett barn som har ont i magen?

  Nej, akut magsmärta kan vara tecken på allvarlig sjukdom och då ska läkare uppsökas.

 • Hur mycket Alvedon ska jag ge mitt barn?

  Doseringen av Alvedon skiljer sig mellan olika produkter så det är alltid viktigt att läsa bipacksedeln för respektive produkt innan användning. För barn är det viktigt att dosera utifrån barnets vikt. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

 • Kan man träna med Alvedon i kroppen?

  Det beror nog mer på varför man har tagit Alvedon än att man har tagit Alvedon om det är lämpligt att träna eller inte. Vid feber och förkylning bör du alltid ta det lugnt och låta kroppen vila.

 • Kan jag köra bil när jag har tagit Alvedon?

  Alvedon påverkar inte din förmåga att köra bil eller andra maskiner.

 • Kan jag ta Alvedon om jag är gravid eller ammar?

  Om så är nödvändigt kan Alvedon användas under graviditeten. Använd alltid lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använd Alvedon under kortast möjliga tid. Paracetamol passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Alvedon under amning.

 • Hur mycket Alvedon kan jag ta om jag är gravid?

  Om du är gravid, ammar eller planerar att bli gravid rådfråga då läkare eller apotekspersonal innan du använder Alvedon.

 • Var kan jag köpa Alvedon?

  Alvedon är ett receptfritt läkemedel som säljs på alla apotek, i matbutiker samt hos vissa kiosker och serviceombud. Du kan se en lista och länk till några av våra återförsäljare här.

Dosering och effekt

Läs om rekommenderad dosering, hur lång tid det tar innan Alvedon börjar verka och hur lång effekten är.

 • Hur lång tid har Alvedon smärtstillande effekt?

  Effekten av smärtlindring med Alvedon varar normalt 4-5 timmar.

 • Hur lång tid har Alvedon febernedsättande effekt

  Maximal febernedsättning får man efter 2-3 timmar och effekten varar upp till ca 8 timmar.

 • Hur vet jag vilken dos jag bör ta?

  Innan du använder Alvedon så ska du alltid läsa bipacksedeln noggrant. Där finns all information om hur du ska dosera Alvedon. Har du ytterligare frågor kring användandet så kontakta din läkare eller apotekspersonal.

 • Hur mycket paracetamol kan man ta per dygn?

  Doseringen av Alvedon skiljer sig mellan olika produkter så det är alltid viktigt att läsa bipacksedeln för respektive produkt innan användning.

 • Hur ska man veta hur mycket Alvedon jag kan ge mitt barn?

  För barn är det viktigt att dosera utifrån barnets vikt. Läs alltid bipacksedeln innan användning.

 • Om man tar Alvedon under en längre tid, minskar effekten då och behöver man öka doseringen?

  Du ska alltid kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Att ta mer Alvedon än vad läkaren rekommenderat eller än vad som står på förpackningen kan ge mycket allvarliga leverskador. Följ alltid anvisningarna på bipacksedeln eller det läkaren ordinerat.

 • Kan man krossa Alvedon?

  Alvedon tabletter kan krossas, men om du har du svårt att svälja tabletter rekommenderar vi Alvedon munsönderfallande tabletter, brustabletter, suppositorier eller oral lösning.

 • Hur många dagar i rad kan jag ta rekommenderad maxdos av Alvedon?

  Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

 • Hur länge håller Alvedon?

  Alvedon ska användas före det utgångsdatum som står på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Hur snabbt går Alvedon ur kroppen?

  Den smärtlindrande effekten av Alvedon varar normalt 4-5 timmar och den febernedsättande effekten varar i upp till 8 timmar.

 • Finns det några biverkningar från Alvedon?

  Liksom alla läkemedel kan Alvedon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Läs mer om eventuella biverkningar från Alvedon på fass.se.

  Rapportering av biverkningar:

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

 • Vad gör jag om jag använt för mycket Alvedon?

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Överdosering av paracetamol kan ge allvarlig leverskada med risk för dödlig utgång. Det finns risk för leverskada även om du mår bra.

  För att förhindra leverskada är det viktigt att få medicinsk behandling så tidigt som möjligt. Ju kortare tid som går mellan överdosering och påbörjad behandling med motgift (så få timmar som möjligt), desto större chans är det att leverskada kan förebyggas.

Olika format av Alvedon

Alvedon kommer i flera olika format för att tillgodose olika behov. Här kan du läsa om de olika formaten, hur du använder dem och hur du återvinner våra produker.

Att kombinera Alvedon med andra läkemedel

Här har vi samlat vanliga frågor kring att kombinera Alvedon med andra läkemedel och alkohol.

Flicka läser bok under täcke med ficklampa

Produkter för barn

Alvedon finns i olika format för barn från 5 kg (ca 3 månader) och doseras enkelt efter kroppsvikt. Läs alltid bipacksedeln före användning. Använd inte Alvedon till barn under 12 år i mer än två dygn om läkare inte förskrivit annat.

Läs mer

Kvinna med mörkt lockigt hår dricker ett glas vatten

Produkter för vuxna

Har du tillfällig lindrig värk och feber kan Alvedon lindra. Alvedon innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande. Alvedon är dessutom skonsam mot magen.

Läs mer