Alvedon 500 mg suppositorier

Blå ikon av en termometer
Blå ikon av en näsa
Blå ikon av en droppe
Blå ikon av en tand

Alvedon suppositorier är ett bra alternativ om du av någon anledning inte kan ta Alvedon tabletter oralt, vid till exempel illamående och kräkningar eller vid svårigheter att svälja tabletter. För in suppositoriet med den trubbiga änden först, detta för att undvika att den glider ut. Från 12 år. Läs alltid bipacksedeln före användning.

Dosering

Vuxna och barn över 40 kg (från ca 12 år) kan ta 1-2 suppositorier var 4-6 timme och högst 8 suppositorier per dygn.

Alvedon ska ej användas för långvarigt bruk annat än på läkares ordination.

Alvedon suppositorier är ett s.k. stolpiller som du för upp i ändtarmen med den trubbiga änden först. För inte in pillret längre än just innanför ändtarmsöppningen.

Om suppositorierna mjuknat kan de spolas i kallt vatten innan de tas ut ur folieförpackningen. Om suppositorierna är svåra att föra in kan de hastigt spolas i ljummet vatten.

  • Läs mer
  • Läs mindre
Vikt
Dos Hur ofta?
Över 40 kg (från ca 12 år) 1 - 2 suppositorier Var 4-6 timme (högst 8 suppositorier per dygn)

Istället för att svälja en tablett

Alvedon suppositorier är ett bra alternativ om du av någon anledning inte kan ta Alvedon tabletter oralt, vid till exempel illamående och kräkningar eller vid svårigheter att svälja tabletter. Alvedon kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

Alvedon används för lindring av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk. Alvedon kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

Alvedon 500 mg suppositorier innehåller paracetamol.

Relaterade artiklar

Här hittar du fler Alvedon-produkter för vuxna