Close
Close

Alvedon Novum 500 mg tablett

Close

Alvedon 500 mg tablett

Close

Alvedon 500 mg brustablett

Close

Alvedon 500 mg munsönderfallande tablett

Close

Alvedon 500 mg suppositorium

Close

Alvedon 1 g suppositorium

Close

Alvedon oral lösning 24 mg/m

Close

Alvedon suppositorium 60 mg (Barn 5-10kg)

Close

Alvedon suppositorium 125 mg (Barn 10-15kg)

Close

Alvedon suppositorium 250 mg (Barn 15-25kg)

Close

Alvedon munsönderfallande tablett 250 mg

 • Produkt
 • Formatera
 • Ålder
 • nyckelfunktioner
 • ingredienser
Close

Alvedon Novum 500 mg tablett

 • Filmdragerade tabletter
 • 12+ år
 • Snabb smärtlindring
 • Den aktiva substansen är paracetamol, 500 mg
Close

Alvedon 500 mg tablett

 • Filmdragerad tablett
 • 12+ år
 • Snäll mot magen
 • Den aktiva substansen är paracetamol 500 mg
Close

Alvedon 500 mg brustablett

 • Brustablett
 • 12+ år
 • Med smak av citrus
 • Den aktiva substansen är paracetamol 500 mg
Close

Alvedon 500 mg munsönderfallande tablett

 • Munsönderfallande tablett (sugtablett)
 • 12+ år
 • För dig som har svårt att svälja tebletter
 • Den aktiva substansen är paracetamol 500 mg
Close

Alvedon 500 mg suppositorium

 • Suppositorium (stolpiller)
 • 12+ år
 • Bra för dig som är magsjuk
 • Den aktiva substansen är: paracetamol 500 mg samt hårdfett
Close

Alvedon 1 g suppositorium

 • Suppositorium (stolpiller)
 • 12+ år
 • Bra för dig som är magsjuk
 • Den aktiva substansen är: paracetamol 1 g samt hårdfett
Close

Alvedon oral lösning 24 mg/m

 • Oral lösning (flytande)
 • 0-1, 1-5, 5-12 years
 • För barn i alla åldrar från 3 månader
 • 1 ml oral lösning innehåller paracetamol 24 mg
Close

Alvedon suppositorium 60 mg (Barn 5-10kg)

 • Suppositorium (stolpiller)
 • 0-1 years
 • För barn mellan 3-12 månader
 • Den aktiva substansen är: paracetamol 60 mg samt hårdfett
Close

Alvedon suppositorium 125 mg (Barn 10-15kg)

 • Suppositorium (stolpiller)
 • 1-5 years
 • För barn mellan 1-3 år
 • Den aktiva substansen är: paracetamol 125 mg samt hårdfett
Close

Alvedon suppositorium 250 mg (Barn 15-25kg)

 • Suppositorium (stolpiller)
 • 5-12 years
 • För barn mellan 3-7 år
 • Den aktiva substansen är: paracetamol 250 mg samt hårdfett
Close

Alvedon munsönderfallande tablett 250 mg

 • Munsönderfallande tablett (sugtablett)
 • 5-12 years
 • För barn mellan 3-12 år som har svårt att svälja en tablett
 • Den aktiva substansen är paracetamol 250 mg

Förkylning & influensa

Vad är förkylning?

Barn kan drabbas av mellan fem och tio förkylningar om året de första levnadsåren. En vanlig förkylning går över av sig själv, men ibland kan det finnas anledning att söka hjälp.

Förkylning är det vardagliga namnet på infektioner som drabbar de övre luftvägarna och näsans slemhålor. Vanliga förkylningar orsakas av virus, oftast så kallade rhinovirus, adenovirus eller respiratoriskt syncytievirus (RSV). De trivs bäst i nässlemhinnan eftersom den ofta har lite lägre temperatur än resten av kroppen. Vid en förkylning finns det 10-100 gånger så många virus i nässlemhinnan som i svalget.

Viruspartiklarna kan ligga på lur under en tid, och när den infekterade personens immunförsvar av någon anledning försvagas kan virusen föröka sig och ge upphov till att en förkylning bryter ut. Förkylningar läker oftast ut av sig själva inom en till två veckor, men kan ibland leda till andra infektioner.

Tips

Se till att barnet dricker regelbundet

Vad är influensa?

Influensa är en väldigt smittsam virussjukdom som är vanligare under vinterhalvåret. Infektionen kan ge allt från lindriga förkylningssymtom till svår värk, feberfrossa och kräkningar.

Influensainfektioner brukar delas in i tre typer. Typ A är den vanligaste men också den allvarligaste, med svåra symtom och snabb spridning. Influensasmittor av typ A brukar återkomma vartannat eller vart tredje år. När en ny typ av sådana influensavirus dyker upp kan det orsaka epidemier som sprider sig mellan länder, likt ”fågelinfluensan” 2006 och ”svininfluensan” 2009. Typ B ger mindre svåra symtom och dyker upp vart fjärde eller vart femte år. Typ C är den mildaste varianten med symtom som vid förkylning.

Vanliga influensasymtom är torrhosta, huvudvärk, hög feber, muskel- och ledvärk. Ibland får den drabbade också rinnande klar snuva, rodnad i ögonvitan, halsont, värk i bröstet, frossa och orolig mage. Allmän trötthet och dålig aptit i samband med de andra symtomen är vanligt.

En influensainfektion kan också göra personen känslig för nya infektioner av till exempel bakterier. Det är inte ovanligt att den drabbade får lunginflammation eller bihåleinflammation i samband med influensainfektionen.

Lindra influensa

Eftersom influensa är en virussjukdom hjälper inte antibiotika. Infektionen brukar läka ut av sig självt efter sju till tio dagar, men man kan vara trött i två till tre veckor efteråt. Den viktigaste behandlingen är vila, sömn och ordentligt med vätska. Vid behov kan receptbelagda antivirala läkemedel dämpa infektionen.

Så lindrar du influensan

 • Se till att barnet dricker regelbundet 
 • Barnet bör hålla sig lugnt och sova mycket
 • Om febern är hög kan du ge febernedsättande och smärtstillande t.ex. paracetamol till barn från 3 månader.

Tips

Se till att barnet dricker regelbundet

När ska du kontakta vården?

Om influensan varar mer än en vecka, eller om symtomen är svåra med till exempel andningssvårigheter, bröstsmärtor eller feber över 40 grader under flera dagar, ska du kontakta din läkare. Återkommer symtomen någon dag efter att de har börjat försvinna, eller om ditt barn tillhör en riskgrupp (har kronisk hjärt- eller lungsjukdom, lever- eller njursvikt, kraftigt nedsatt immunförsvar, svår diabetes, flerfunktionshinder eller sjukdomar som påverkar andningen) ska du också kontakta läkaren.

Tips

Barnet bör hålla sig lugnt och sova mycket

Relaterade artiklar

Relaterade artiklar

Relaterade artiklar

Relaterade produkter

Relaterade produkter

Relaterade produkter