Alvedon 24mg/ml oral lösning

Blå ikon av en termometer
Blå ikon av en näsa
Blå ikon som visar huvudvärk
Blå ikon av en tand
Blå ikon som visar knäsmärta

500mg Paracetamol

Alvedon oral lösning smakar skogsbär och är lämplig för barn från 5 kg (ca 3 månader) och doseras enkelt efter kroppsvikt. Orala lösningar är ett bra alternativ för barn som har svårt att svälja tabletter eller använda suppositorier.

Den aktiva substansen, paracetamol, i Alvedon oral lösning kan lindra ditt barns feber i ca 8 timmar. Använd inte Alvedon till barn under 12 år i mer än två dygn om inte läkare förskrivit annat. Läs alltid bipacksedeln före användning.

  • Läs mer
  • Läs mindre

Dosering

Barn bör i första hand doseras efter vikt.

Barn 5-7 kg (ca 3-6 månader) kan ta 2,5 ml var 4-6 timme och högst 4 gånger per dygn.

Barn 7-10 kg (ca 6 månader - 1 år) kan ta 3,5 ml var 4-6 timme och högst 4 gånger per dygn.

Barn 10-15 kg (ca 1-3 år) kan ta 5 ml var 4-6 timme och högst 4 gånger per dygn.

Barn 15-20 kg (ca 3-5 år) kan ta 7,5 ml var 4-6 timme och högst 4 gånger per dygn.

Barn 20-25 kg (ca 5-7 år) kan ta 10 ml var 4-6 timme och högst 4 gånger per dygn.

Barn 25-30 kg (ca 7-9 år) kan ta 12,5 ml var 4-6 timme och högst 4 gånger per dygn.

Barn 30-40 kg (ca 9-12 år) kan ta 15 ml var 4-6 timme och högst 4 gånger per dygn.

Barn 40 kg (ca 12 år) kan ta 20 ml var 4-6 timme och högst 4 gånger per dygn.

Använd inte Alvedon till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat. Ta kontakt med barnavårdscentral eller läkare om barn under 3 månader ska behandlas. Läs alltid bipacksedeln före användning.

  • Läs mer
  • Läs mindre
Vikt
Dos Hur ofta?
5-7 kg (ca 3-6 månader) 2,5ml Var 4-6 timme (högst 4 gånger per dygn)
7-10 kg (ca 6 månader-1 år) 3,5ml Var 4-6 timme (högst 4 gånger per dygn)
10-15 kg (ca 1-3 år) 5ml Var 4-6 timme (högst 4 gånger per dygn)
15-20 kg (ca 3-5 år) 7,5ml Var 4-6 timme (högst 4 gånger per dygn)
20-25kg (ca 5-7 år) 10ml Var 4-6 timme (högst 4 gånger per dygn)
25-30 kg (ca 7-9 år) 12,5ml Var 4-6 timme (högst 4 gånger per dygn)
30-40 kg (ca 9-12 år) 15ml Var 4-6 timme (högst 4 gånger per dygn)
40 kg (ca 12 år) 20ml Var 4-6 timme (högst 4 gånger per dygn)

Istället för att svälja en tablett

Alvedon oral lösning med smak av skogsbär är ett bra alternativ för barn som t.ex har svårt att svälja tabletter eller ta suppositorier. Den är enkel att dosera efter vikt. Alvedon kan även användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet. Förpackningen är barnsäker och öppnas genom att trycka ner locket på flaskan och vrida moturs. En doseringsspruta medföljer för att lättare dosera rätt.

Alvedon används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk och tandvärk. Alvedon kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

Alvedon 24mg/ml oral lösning innehåller paracetamol.

Relaterade artiklar

Här hittar du fler Alvedon-produkter för barn